Tvorba POLIS DS

Tvorba POLIS DS

Tvorba stránky a grafiky pre firmu POLIS DS, s.r.o.

 

Spoločnosť POLIS DS s.r.o. a jeho špecializovaný tím sa problematikou ochrany osobných údajov zaoberá od roku 2012. Počas tohto obdobia spoločnosť v tejto oblasti nadobudla množstvo skúseností a praxe. Bezpečnostné dokumentácie sú vypracovávané s odbornou starostlivosťou, precízne a navyše rýchlo. Našou pridanou hodnotou je okrem kvalifikovaných odborníkov aj aktívna komunikácia s kontrolným úradom. Niekoľko naších klientov bolo podrobených kontrole zo strany Úradu na ochranu osobných údajov s úspešným výsledkom.

web: www.polisds.sk

Date

08. august 2015

Tags

web stránky

V krátkosti

Venujeme sa tvorbe grafiky, stránok, správe sociálnych profilov, fotografií a tlači.

Veríme že s našimi službami budete spokojný.

Latest News

02. február 2015
02. február 2015