eBIKER

eBIKER

Pre klienta visibility sme začali spracovávať grafiku zaujímavejšou a pútavejšou formou pomocou pohyblivých elementov na facebook stránke.

 

 Daniel Augustin

 

Date

21. marec 2017

Tags

Facebook

V krátkosti

Venujeme sa tvorbe grafiky, stránok, správe sociálnych profilov, fotografií a tlači.

Veríme že s našimi službami budete spokojný.

Latest News

02. február 2015
02. február 2015